Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Банка Пиреос България предлага услуга за експресно изпращане и получаване пари в брой в цял свят чрез мрежата на MoneyGram. Ползвайки услугата MonеyGram вие получавате предимствата: да изпращате / получавате валутни преводи без да имате открити банкови сметки; изключителна бързина - преводът се изпълнява в рамките само на 10 минути; достъп до цял свят -международната мрежа на MoneyGram обхваща над 81 000 офиса, предлагащи тази услуга, в над 170 страни; гарантирана сигурност на превода чрез използването на уникален код/референтен номер за всяка транзакция и спазването на строги правила за идентифициране на изпращача и получателя на превода; изпращате безплатно текстово съобщение до получателя. Кой най-често използва MoneyGram: работещи в чужбина, които изпращат пари на своите близки; учещи в чужбина, които получават средства от своите родители; пътуващи по света - туристи или бизнесмени; имащи роднини или близки зад граница; Получаване на превод: След като изпращачът ви е съобщил, че е изпратил превод във ваша полза чрез агент на MoneyGram и ви е дал уникалния код на транзакцията, посетете най-близкия офис на Банка Пиреос България. Необходимо е да носите само своята лична карта. Служителят в офиса ще ви предостави за попълване стандартен формуляр със следните данни: - вашето име, фамилия и адрес; - име и фамилия на изпращача; - препоръчително е да попълните и референтния номер на транзакцията, ако ви е съобщен от изпращача. Сумата ще ви бъде изплатена без такси, в евро, щатски долари, левове или в друга валута по ваш избор.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Автоматичните трансфери Push и Pull Ви дават възможност да управлявате парите си без да посещавате банката. Ако разполагате с повече от една сметка в ЦКБ или в ЦКБ и друга банка, то автоматичните трансфери Ви дават свободата да не помните дати и суми и да не попълвате документи за всеки превод. Автоматичните трансфери са изключително полезни за Вас Ако ползвате кредит или друг кредитен продукт в ЦКБ и искате автоматично да издължавате месечната си вноска от друга Ваша сметка в ЦКБ Желаете автоматично своевременно да бъдат погасявани задълженията по Вашата международна кредитна карта Искате да спестявате всеки месец. Те са удобни и за фирмата Ви Ако ползвате фирмен кредит в ЦКБ и искате автоматично да се превежда сумата на месечната вноска Ако фирмата има множество подразделения със сметки в един или няколко клона на ЦКБ и искате да събирате наличностите по тях в една сметка. Автоматичен трансфер Push Чрез "Автоматичен трансфер Push" определяте максималната наличност по Вашата сметка. Когато сумата по сметката Ви надхвърли определения от Вас лимит, разликата се прехвърля по друга сметка. Къде да постъпят парите определяте Вие - по Ваша сметка или на друго лице, в клон на ЦКБ или на друга банка. Ако и двете сметки са в ЦКБ, е възможно да са в различни валути.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Какво представлява Western Union? Western Union e международна система за експресни парични преводи, която обединява над 200 държави с повече от 370 000 бюра предлагащи услугата. Основното предназначение на системата е да обслужва трансфери на средства между физически лица. Обединена Българска Банка е първия официален представител на Western Union за България от 1998 г. Чрез Western Union се извършват преводи на суми до всяка точка по света, където има представителство на WU максимум до 10 минути. На територията на страната сумите се изплащат в лева, EUR и USD. Преводите чрез Western Union се използват основно от хора, които искат: да изпратят пари в брой при непредвидени ситуации; да изпращат пари в къщи; да изпратят пари на децата си, които се обучават в чужбина; Защо да изберете ОББ и Western Union? Със своята широка клонова и подагентска мрежа ОББ е най-големият представител на Western Union в България. ОББ и Western Union извършват преводите: бързо – само за броени минути; лесно – без формалности и без да е необходимо откриване на банкова сметка; сигурно – сумата се изплаща само след съобщаване на контролния номер, който е уникален за всеки един превод.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Чекът е изпитано във времето средство за пренасяне на финансови средства, което дава сигурност по време на пътувания в страната и чужбина. УниКредит Булбанк предлага най-разпространените в чужбина чекове, приемани от всички банки, продавани от Банката въз основа на участието и в международни споразумения за ускорен начин на инкасиране на чекове. Клиентите заплащат на Банката предвидените такси и комисиони в Тарифата на УниКредит Булбанк АД за индивидуални клиенти за инкасиране на поименни и пътнически чекове, за продажба, за преиздаване, за изплащане, за връщане и анулиране.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Изпратете пари на Вашите близки в чужбина само за 15 минути! С международната система за експресни парични преводи MoneyGram изпращате и получавате пари от цял свят. Получавате превода в избраната от Вас валута (евро, щ. долари, британски лири или лева); Имате гаранция за сигурността на превода чрез уникален контролен номер от MoneyGram; Използвате услугата за експресни парични преводи в цялата мрежа за продажби на Алианц Банк България в страната. Представяте само документ за самоличност. За превода не се нуждаете от открита банкова сметка в Алианц Банк България.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Банковите преводи, извършвани чрез S.W.I.F.T. са сигурен начин за прехвърляне средства към сметката на клиенти на други банки на територията на страната и в чужбина. На Ваше разположение е широката кореспондентска мрежа на Алфа Банка при гарантирано спазване на сроковете за извършване на преводите - до 2 работни дни.

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

SwiftNet е последната версия на SWIFT, базирана на интернет протоколи и изградена като частна мрежа откъсната от света на интернет, осигуряваща безпрецедентна сигурност, целокупност и конфиденциалност на вашите данни. В допълнение на функцията и като система за междубанкови съобщения свързани с плащания, новата версия на SWIFT има възможностите да служи като платформа обслужваща банково-корпоративни разплащателни съобщения.

Сити Българияcitibank »

Глобални Транзакции и Услуги е част от направление Корпоративно и Инвестиционно банкиране на Ситигруп. На глобално ниво GTS предлага интегрирани решения за управление на парични потоци, фондови услуги и услуги свързани с ценни книжа, както и търговско финансиране и търговски услуги за международни корпорации, финансови институции, а също и за публичният сектор. В България, GTS предлага управление на парични потоци, договори за доверителни сметки, търговски услуги и др.

Сити Българияcitibank »

Ситибанк Н.А. – клон София предлага на своите клиенти иновативно решение за събиране на вземания в кеш на територията на цялата страна. Контрагент на клиент на Сити, може да депозира суми в кеш на касите на банки-партньори, с които Ситибанк има установени отношения. Събраните в рамките на текущия ден суми на територията на цялата страна се обобщават и се заверява сметката на клиента при Сити. В допълнение клиентът получава подробен файл с информация за направените вноски. Ежедневната работа на клиента е облекчена, тъй като във всички случаи той има една точка за контакт и това е Ситибанк, независимо дали това се отнася получаване на информация или разрешаване на евентуални проблеми/несъответствия относно събраните средства.

Сити Българияcitibank »

В зависимост от извършваната дейност Вие можете да превеждате средства на роднини и приятели в чуждестранна валута или да се разплащате с Вашите партньори в чужбина като използвате следните форми на плащания: Банкови преводи чрез S.W.I.F.T./ALPHANETДокументарни операции: инкаса и акредитиви

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове