Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Където и да се намирате по света, винаги можете да се доверите на MoneyGram да ви помогне при извършването на парични преводи. MoneyGram обхваща целия свят чрез мрежа от 284,000 посредници в 196 държави и територии - което ви предлага истинско удобство и гъвкавост. Затова с MoneyGram никога не сте прекалено далечe от място, където да направите бързо и лесно паричен превод.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Приемете света без граници и разстояния! MoneyGram е с вас в повече от 155 страни. Международните експресни преводи MoneyGram , предлагани от MKB Unionbank са предпочитани от всички, които търсят удобство, сигурност и бързина. С MoneyGram получавате или изпращате пари в реално време, дори в отдалечени и екзотични райони на света. За 10 минути ще извършим превода за вас, без излишни формалности, без банкови сметки. Електронната мрежа на MoneyGram Ви осигурява висока степен на защита и ви дава спокойствието, че парите ще бъдат предадени лично на човека, за когото са предназначени. Услугите на MoneyGram по света се предлагат в банки, пощи, обменни бюра и търговски обекти. Повече от 50 000 локации дават възможност на милиони хора да изпратят средства на семействата си, да помогнат на близък в беда, да пътуват в чужбина спокойно, дори и без достъп до банковата си сметка. Какво трябва да знаете? Ако изпращате пари За Вашата идентификация е нужен международен паспорт или лична карта; Необходимо е да сте уточнили вярното изписване на имената на получателя на латиница, според документа му за самоличност; Трябва да съобщите на получателя референтния номер на превода. Ако сте получател Трябва да представите международен паспорт или лична карта; За да получите парите е нужно да знаете референтния номер на превода и имената на изпращача на латиница по документа му за самоличност. MKB Unionbank и MoneyGram ценят Вашето време и удовлетвореност!

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Всички формуляри, попълнени и придружени от изискуемите документи, се представят на гишетата на банката в сектор "Работа с клиенти" (Фронт Офис) Документацията се преглежда от служител на банката На клиента се присвоява клиентски номер, сметката се открива и номерът й се предоставя на клиента Внасяне на уставния капитал: Чрез вноска на каса или превод по набирателната сметка

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Сметка или депозит може да се открие на името на няколко лица или фирми едновременно (т.нар. съвместна сметка). В този случай всеки съвместен титуляр (сътитуляр) носи отговорност за всички задължения, произтичащи във връзка с тази сметка, до пълния им размер като солидарен длъжник. При съвместни сметки всеки сътитуляр има право да се разпорежда със сметката самостоятелно, освен в случаите, когато всички сътитуляри декларират писмено противното или когато сътитуляр последващо отправи изрично уведомление за несъгласието си с подобно право на самостоятелно разпореждане. След получаването на такова уведомление за несъгласие, само всички сътитуляри заедно имат право да се разпореждат със сметката или депозита до постигането на ново писмено споразумение.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Когато сте уведомен от изпращача, че имате получен паричен превод, отидете в най-удобния за Вас клон или офис на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД . Необходимо е да попълните на гишето специална бланка със следните данни: трите Ви имена; точен адрес и телефонен номер; имената на наредителя; адрес и телефонен номер на наредителя (не е задължително); очаквана сума на превода; град, провинция, или държава от където е нареден преводът; контролен номер (MTCN) на превода (не е задължително, но е желателно); положете подпис на формуляра. Представете документ за самоличност (лична карта или международен паспорт) на служителя и сумата ще Ви бъде изплатена в брой, в желаната от Вас валута или по указана от Вас сметка. Като получател на превода, Вие не дължите такса за неговото изплащане

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Изпращането на парични преводи се извършва чрез клоновете или офисите на ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД . Необходимо е да попълните на гишето специална бланка със следната информация: държава, до която се изпращат парите; сума на превода – цифром и словом; имената на получателя; адрес на получателя (не е задължителен); телефонен номер на получателя (не е задължителен); Вашите имена; точния Ви адрес; Вашия телефонен номер; положете подпис на формуляра Служителят ще Ви съобщи десетцифрен контролен номер. Вие трябва да съобщите този номер на получателя по телефон или по друг избран от Вас начин. Веднага след като сте известили получателя за наредения от Вас превод, той може да получи сумата от всеки пункт на Western Union в страната, където се намира.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Western Union e международна система за експресни парични преводи, която обединява над 200 държави и територии с повече от 435 000 локации, предлагащи услугата. Тя е безспорен лидер, осъществявайки около 90% от експресните преводи в света. Основното предназначение на системата е да обслужва трансфери на средства между физически лица. Чрез Western Union се превеждат суми до всеки град в България или друга държава, където има представителство на WU максимум до 10 минути. Western Union гарантира не само бързина, но и сигурност – преводът достига до точния получател, независимо от местонахождението му чрез изградената мрежа по света. В повечето страни системата работи в местна валута. В България работи в лева, EUR и USD. Защо да изберете Интернешънъл Асет Банк АД Със своята широка клонова мрежа Интернешънъл Асет Банк АД и Western Union извършват преводите: бързо – само за броени минути; лесно – без формалности и без да е необходимо откриване на банкова сметка; сигурно – все едно, че получавате парите си на ръка; независимо от разстоянието – до всяка точка на земното кълбо За кого е предназначена тази услуга работещи в чужбина, които подпомагат семействата си; пътуващи по света по бизнес или намиращи се в затруднение; когато детето Ви учи в чужбина; когато роднини или близки зад граница се нуждаят от средства

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Eкспрес-М е система за левови преводи, която позволява на клиентите да получават и изпращат пари бързо и сигурно. Лого на Експрес МБързина Използвайки Eкспрес-М в офисите на Райфайзенбанк Вашият превод ще достигне своя получател само за 1 минута във всяка точка на България. Удобство Повече от 150 локации в страната към момента Клиентът не се нуждае от банкова сметка Бързо анулиране на транзакции/възстановяване на суми Конкурентни цени Безплатно съобщение

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Използвайки MoneyGram в офисите на Райфайзенбанк (България) EАД Вашият превод ще достигне своя получател само за 10 минути във всяка точка на света Повече от 100 000 локации в над 170 страни Кешови разплащания Клиентът не се нуждае от банкова сметка Експресно канцелиране на транзакции/възстановяване на суми Конкурентни цени Безплатно съобщение Кога използвате MoneyGram? Когато работите в чужбина и трябва да изпратите пари на Вашето семейство. Когато трябва да изпратите пари в брой на Ваш приятел, роднина или служител в друга страна или град. При спешни случаи, когато пътувате, при загубени или откраднат портфейл или когато ви трябват пари, за да се върнете в къщи. Когато децата Ви учат в чужбина.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Сделки по покупко продажба - валута - валута и валута - лева с основните валути на Г7 по курс "спот" (вальор след два дни) и вальор днес, утре; Срочни сделки с чужди валути към български лев с вальор до 1 година Валутен "суап" със срок до 6 месеца Опции, които позволяват на клиента активно да хеджира риска от валутна експозиция За свои клиенти Райфайзенбанк предлага специални продукти, които позволяват да се елиминира валутният риск в техния бизнес

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове