Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Чрез ОББ можете да наредите превод в лева до всички банки на територията на България. Левови касови преводи могат да се извършват, както от клиенти на банката така и от лица без открити сметки в ОББ. Използвайки ОББ за извършването на своите касови или безкасови плащания може да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на Вашите банкови преводи. Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи със срок за изпълнение същия работен ден е 14.30 ч. Плащанията наредени след този час се обработват на следващия работен ден. Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ АД се приемат до16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден. Информация относно таксите и комисионите за извършване на превод в лева можете да намерите в Тарифата за таксите и комисионите на банката, публикувана в секция Тарифи и Общи условия.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Парични преводи от сметка ЦКБ разполага с модерна информационна система, позволяваща разплащанията между клиентите на Банката да се извършват незабавно, в момента на превода. Независимо дали превеждате пари по сметката на получател в същия офис или друг клон на Банката, операцията отнема само няколко минути. Можете да извършвате превод от разплащателна или депозитна сметка в ЦКБ, в лева или в чуждестранна валута. Междуклонов превод без сметка Дори и да не сте клиент на ЦКБ, можете да преведете пари на лице, което също няма сметка в Банката. Този превод е от типа "пощенски запис" и с него можете да се възползвате от предимствата на нашата система за вътрешно банкови разплащания. Благодарение на добре развитата ни клонова мрежа от 140 офиса в цялата страна, можете да изпратите бързо, в рамките на няколко минути, парични средства на когото желаете. Нужно Ви е само да знаете трите имена, ЕГН, адрес и данните от личната карта - номер, дата на издаване и къде и от кого е издадена.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

ЦКБ АД е лицензиран агент за България на най-голямата и най-старата международна система за бързи парични преводи - американската компания Western Union. Western Union е първата компания внедрила факса, телекса и космическия комуникационен сателит. Понастоящем присъства с повече от 220,000 офиса в над 200 страни в света, което позволява светкавично нареждане и получаване на парични трансфери по целия свят. Защо да изберем услугите на ЦКБ: Ние предлагаме услугите и продуктите на Western Union в 190 от свои клонове и офиси, в 116 населени места в страната. Всички локации на ЦКБ АД са снабдени с директен електронен достъп до мрежата на Western Union, което осигурява максимална бързина на обслужване на клиента. В повечето от случаите гарантираме извършването или получаването на паричния трансфер в рамките на 10 минути. При нас няма излишни формалности, не изискваме наличието на банкови сметки както за изпращача, така и за получателя на превода.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

WorldLink ви дава възможността да правите плащания в повече от 137 валути, без да поддържате сметки в която и да е от тези валути /списъкът на тези валути изключва USD, EUR, GBP JPY, SEK, DKK, CZK и CHF/. Лесно може да правите плащания от ваши сметки в евро, изпращайки инструкции на хартиен носител или чрез системата за електронно банкиране – CitiDirect. Предимствата свързани с използването на системата за плащания WorldLink са: Премахва се нуждата от откриването на множество сметки в различни валути; Удобство и повишена гъвкавост; Спестявате от такси за поддържане на ненужни сметки. Възможност за проследяване на плащанията и защита на системите чрез повишено ниво на сигурност.

Сити Българияcitibank »

Чрез ОББ можете да наредите превод в лева до всички банки на територията на България. Левови касови преводи могат да се извършват, както от клиенти на банката така и от лица без открити сметки в ОББ. Използвайки ОББ за извършването на своите касови или безкасови плащания може да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на Вашите банкови преводи. Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи със срок за изпълнение същия работен ден е 14.30 ч. Плащанията наредени след този час се обработват на следващия работен ден. Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ АД се приемат до16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден. Информация относно таксите и комисионите за извършване на превод в лева можете да намерите в Тарифата за таксите и комисионите на банката, публикувана в секция Тарифи и Общи условия.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

Представяме Ви една нова възможност за плащане на месечни сметки с Вашата дебитна карта. С новата услуга "Електронни битови сметки" на Алианц Банк България, плащате лесно и удобно сметки за: -телефон -ток -парно -вода -кабелна телевизия -интернет. Предимства: -безплатна регистрация в системата "Електронни битови сметки"; -банката извършва вместо Вас плащането на битови сметки; -запазвате контрола върху плащанията на месечните си сметки; -получавате SMS и/или e-mail известия за Вашите задължения и за извършените плащания; -получавате SMS / e-mail известия при неуспешно плащане; -определяте максималната сума за едно плащане; -можете по всяко време да промените условията на услугата или да се откажете от нея.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната. Дружеството е част от холдинга Датамакс Систем АД, който има дванадесет годишен опит в производството на банков софтуер и изграждане на платежни системи, и е признат лидер в областта на международно равнище. Фирма Изипей АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услугата „пощенски парични преводи“ на територията на цялата страна. Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на КРС. Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бензиностанции и други организации, в която се предлагат широк набор платежни услуги. В момента броят на офисите надхвърля 300, като се очаква до края на годината да нараснат до 600, а до две години да надхвърлят 2 000 броя. Система Easypay.bg позволява на клиентите да извършват плащания и парични преводи парични преводи от удобен за тях офис, независимо в коя точка на света се намират, спестява им време и средства, осигурява сигурност и надеждност за всички видове плащания.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

С дебитните и кредитните карти на ЦКБ можете да плащате периодични сметки от банкомат веднага, без предварителна регистрация или посещение на банката. От банкомат, чрез "Плащане на сметки" можете да платите сметката си: Към БТК /за абонати от цялата страна/ Към ГлоБул /за абонати от цялата страна/ Към Електроразпределение /за абонатите в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Павликени, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Свищов, София, София област, Харманли, Хасково, Ямбол/ Към М-Тел /за абонати от цялата страна/ Към Мобиком /за абонати от цялата страна/ Към Топлофикация /за абонатите във Варна, Плевен, Пловдив и София/

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Банка Пиреос АД предлага на своите клиенти всички видове валутни сделки (касови и по сметка) във всички основни валути без комисиона и по пазарен курс, съобразен с междубанковия пазар в страната и международните валутни пазари. За суми над EUR 5 000 или равностойността им в друга валута, нашите клиенти ще получат преференциален курс договорен директно с Отдел "Валутни и парични операции" към Дирекция "Ликвидност и капиталови пазари". Сделки до EUR 5 000 се сключват на официално обявеният курсов бюлетин на банката. Обмяна на валута в брой и по сметка може да се извърши както в Централно управление на банката, така и във всички клонове на банката в страната. Сделки с бъдещ вальор. Сделки с Днешен, Утрешен или Спот вальор. Валутен суап.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Използвайки ОББ за извършването на своите безкасови плащания Вие може да разчитате на професионализъм, бързина и сигурност при изпълнение на Вашите банкови преводи. Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ АД се приемат до16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен ден. Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за преводи в чужда валута е 15.30 ч. Плащанията наредени след този час се обработват на следващия работен ден. Преводи наредени през клон на банката се изпълняват с вальор 2 работни дни (за кореспондентската сметка на ОББ). Преводи през Електронно банкиране, наредени в EUR до 15.30 ч. се изпълняват с вальор следващия работен ден. За всички останали валути преводите наредени до 15:30 ч. се изпълняват с вальор 2 работни дни. Експресни преводи се приемат до 12.00 ч. (12.30 ч. през Електронно банкиране) и се изпълняват с вальор същия ден само за EUR и USD. Във всички останали валути експресните преводи са със срок на изпълнение следващия работен ден и се извършват при възможност от страна на Банката. Обединена Българска Банка АД предлага на своите клиенти редица предимства за извършване на техните разплащанияв чужда валута. Благодарение на изгражданата в продължение на години мрежа от над 900 банки - кореспонденти в над 70 държави и на нашите висококвалифицирани специалисти ние гарантираме професионалното банково обслужване на Вашите разплащания.

Обединена Българска Банкаwww.ubb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове