Разплащания

Реклама
Търсене

Преводи - Разплащания

Чрез международната дебитна карта Maestro e възможно да осъществявате плащания в интернет в българските сайтовете epay.bg и ebg.bg. За осъществяване плащане в описаните сайтове е необходимо: Да се регистрирате в системата като клиент. Ако желаете да плащате с карта, регистрирате еднократно банковата си карта в системата. Вие получавате клиентски номер (КИН), чийто номер е публичен и служи за представяне като клиент пред търговеца. Участието Ви в системата става чрез регистрация, достъпът до която се осъществява с потребителско име, парола и сертификат (опционално), които са поверителни и се съхраняват от клиента. Основна особеност на системата е, че търговецът никога не получава специфична информация за Вас или данни за Вашата карта. Системата предоставя на търговеца само необходимата информация, че даден КИН е извършил плащане в негова полза. Банковите карти се регистрират в системата еднократно. Тази информация се съхранява в криптиран вид на сървър, който не е пряко свързан с Интернет и се свързва с Вашия КИН. При плащане, Вие нареждате на системата да задължи картата Ви в полза на търговеца, като посочвате с кое платежно средство желаете да платите. При плащане с банкова карта чрез виртуален POS терминал, системата изпраща запитване до картовия оператор БОРИКА, в което се посочват данните за виртуалния POS на търговеца, данните за Вашата карта и сумата на транзакцията. БОРИКА обработва тази информация и връща на системата отговор, дали плащането е извършено или е отхвърлено. Системата предава тази информация на търговеца и в случаите, когато плащането е успешно, търговецът Ви предоставя желаната от Вас стока или услуга.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Ситибанк Н.А. – клон Соифя извършва плащания в Американски Долар (USD), Евро (EUR), Британски Лири (GBP), Датска Крона (DKK), Шведска Крона(SEK), Японска Йена (JPY), Чешка Крона (CZK), Швейцарски Франк (CHF). Ако искате да извършите плащане в друг вид валута, WorldLink е продукта от който се нуждаете. Добавената стойност, която Ситибанк Н.А – клон София носи на финансовият пазар е високото качество на услуги и скоростта при клиъринговите процеси. Сити е най-голямата USD и една от най-големите EUR клиърингови банки. Използвайки собствената си клонова мрежа, Ситибанк Н.А – клон София е в състояние чувствително да намали времето и цената на транзакциите. Използвайки глобалната си мрежа, Сити може да бъде използвана от различни финансови институции като банка кореспондент, за клиъринг в множество валути.

Сити Българияcitibank »

Междубанкови валутни преводи ЦКБ предлага бързо, сигурно и качествено извършване на парични трансфери в чуждестранна валута посредством S.W.I.F.T. Нареждане и получаване на междубанкови преводи във валута за страната и чужбина е възможно от всеки един офис на банката. Добре развитата кореспондентска мрежа от първокласни чуждестранни банки, както и квалифицираният персонал на ЦКБ гарантират бързото, точно и максимално коректно трансфериране на средства до клиенти на други банки до всяка точка по света. ЦКБ извършва преводи в 8 конвертируеми валути чрез кореспондентските си сметки в 15 банки в Европа и Северна Америка. По желание на клиента, преводи могат да се извършват и в други валути. Наред с рутинните преводи с 2-дневен вальор (spot), ЦКБ предлага на клиентите си възможности за бързи и експресни преводи - съответно с 1-дневен вальор (tom) и вальор - същия ден. Междубанковите преводи чрез S.W.I.F.T. са една от най-надеждните и бързи форми на международни разплащания - както към Вашите търговски партньори, така и към Вашите приятели и близки. ЦКБ извършва и касови валутни преводи - без клиентът да има разплащателна сметка в банката.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Местни парични преводи Уникредит Булбанк извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централно управление. Преводи към и от други банки в лева се извършват чрез националните системи за разплащания БИСЕРА и РИНГС в рамките на 1 час до 1 ден. Презгранични парични преводи Уникредит Булбанк прави преводи във всички видове валути до/от страни в целия свят посредством широка кореспондентска мрежа. За по- голямо удобство за клиентите, както и с цел предоставянето на качествена услуга се препоръчва при нареждане на презгранични преводи да се използва формуляра на банката.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Стандартните спестовни сметки на Банката се олихвяват на годишна база (365/360) както следва: BGN; EUR; USD; GBP; CHF; 2.50%; 1.00%; 0.20%; 0.50% ; 0.02% Минимална сума за откриване: 50 BGN/EUR

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове